Archive for geen categorie

Jan Blok Winterkampioen

De tentoonstelling leverde de volgende uitslag op

1 Jan Blok

2 G. Klooster

3 Comb Knijn&De Wit

Beste oude en Jonge doffer Jan Blok

Beste Jonge duivinĀ  Comb van Veen

Beste Oude duivinĀ  Piet Doedes

Jan Blok van harte gefeliciteerd De Verdere uitslag zie onder

Tentoonstelling 2018 (4)

impressie tijdens de show, het was gezellig druk de verloting en verkoop bonnen verliep geweldig.

Kring 2 kampioenenhuldiging een succes

De kampioenenhuldiging van Kring 2 en CC en was op 28 Oktober 2018 een succes. Ongeveer 125 man waren aanwezig en het was gezelliig.Het eten was prima verzorgd evenals de hapjes tussendoor vijf liefhebbers van onze vereniging behoorden tot de kampioenen op de foto Wilfred . Helaas haalde 3 man hun diploma niet op, jammer